Regulamin

     

Regulamin

   

   1.

 

    

  Sklep internetowy LEDUNO prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę www.leduno.pl.

Właścicielem sklepu LEDUNO jest :

 

Dotcom sp. z o.o.

ul. Bora-Komorowskiego 39/12,

03-982 Warszawa

 

NIP 948-21-59-493

REGON 672001750

KRS 0000095754.

 

 

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w zakładce Regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


       

   2.

     

 Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

   3.

 

      Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.  


   4.

 

      Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT bądź paragony fiskalne.
       

   5.

 

      Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej inpost, paczkomatami inpost lub automatami orlen paczka.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w zależności od formy płatności. Przy płatności przelewem koszt wysyłki kurierskiej wyniesie 15 zł, przy przesyłce pobraniowej 20 zł. Paczkomaty koszt 13,99, a orlen paczka 7.60 zł.

Jeśli zamówienie przekroczy kwotę 700 zł brutto, wysyłka kurierska przy płatności przelewem pokrywa Sklep LEDUNO.

         

 

  6.

      Warunkiem realizacji zamówienia jest obowiązek zapłaty za zamówione przedmioty. 

Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie firmie LEDUNO, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

      Możliwe są następujące formy płatności:  

  • Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi.  
  • Przelewem. Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego.  Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy. 
  • płatności elektroniczne

 

Dane do przelewu:

 

 Dotcom Sp. z o.o.

 ul. Bora-Komorowskiego 39/12

 03-982 Warszawa

 

NUMER KONTA BANKOWEGO:

Santander 36 1090 2851 0000 0001 0252 1964

  

   7.

 

Czas realizacji.

     

 

Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.  

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 
Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.

Jeżeli zamówiony/zakupiony przedmiot nie jest dostępny, sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

  8.

 

     Reklamacje.

 

W przypadku reklamacji  towaru niezgodnego z umową lub z tytułu wad fizycznych lub prawnych, reklamowany towar wraz z oświadczeniem i opisem reklamacji, należy odesłać do sklepu za pomocą firmy kurierskiej, przesyłki pocztowej lub dostarczyć osobiście.     
       Jeżeli reklamacja dotycząca niezgodności towaru  z umową lub z tytułu wad fizycznych lub prawnych (na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. nr 16, poz.93 ze zm.) zostanie uznana, Sprzedawca zwróci koszty przesłania towaru. W wypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona – koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia. 

 

                                          W przypadku reklamacji Kupujący może  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Firma LEDUNO niezwłocznie  i bez nadmiernych niedogodności  wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Kupujący w pierwszej kolejności może żądać naprawy bądź wymiany towaru w wypadku jego niezgodności z umową. W  drugiej kolejności może żądać obniżenia ceny towaru bądź odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu gotówki. W wypadku dwóch pierwszych żądań, tj. żądania naprawy bądź wymiany towaru  brak ustosunkowania się firmy LEDUNO do takiego żądania w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania uznaje się za zasadne. 

 W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep LEDUNO.

 

   9.

 


    Prawo do odstąpienia od umowy.

 

Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów), składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularz odstąpienia od umowy), w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może być to jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę LEDUNO telefonicznie lub w formie pisemnej, np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej leduno@leduno.pl.

W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

 

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie.

 

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy:

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 

  • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,

  • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,

  • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:


Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i
odesłanie go na poniższy adres:


LEDUNO, ul. Gocławska 9B lok U11, 03-810 Warszawa, leduno@leduno.pl
— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić

Koszt wysyłki w przypadku zwrotów pokrywa Kupujący.

 

Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest również tutaj.

 

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od umowy, firma LEDUNO zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty dostarczenia produktu do Klienta wraz z wartością zakupionego towaru (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez firmę LEDUNO, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Zwrot pieniędzy nąstępuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność -  z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Firma LEDUNO zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

 

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Katarzyna Demczuk  Dotcom Sp. z o.o.

ul. Bora Komorowskiego 39/12, 03-982 Warszawa.

 

Zwrot jest skuteczny, tylko  jeśli zachowany został termin 14 dni.

 

Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

 

10.

 

Polityka Prywatności oraz ochrona danych osobowych.

 

    

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest  Dotcom  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 39/12, 03-982.

 

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz na maila od@leduno.pl lub

adres pocztowy: Dotcom Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 39/12, 03-982 Warszawa.

 

Skąd mamy Twoje dane?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta/składania zamówienia w naszym sklepie.

 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasz sklep?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

zakładania i zarządzania Twoim kontem;

realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;

obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych oraz zapewnienie obsługi usług płatniczych.

 

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w celach marketingowych oraz nie prowadzimy profilowania danych osobowych.

 

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, hasło, adres do wysyłki zamówionych produktów, adres  IP, dane kontaktowe z adresem, telefon, dane do wystawienia FVAT lub paragonu.

 

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia

Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –

możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość

tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;

Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia

roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej  zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe udostępniamy firmom kurierskim, biurze księgowemu, bankom, firmie zapewniającym usługi płatnicze payu.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Przekazywanie Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim jest całkowicie wykluczone.

Spółka dochowa należytej staranności przy przechowywaniu Państwa danych osobowych zgodnych z unijnym rozporządzeniem RODO dotyczącym ochrony danych osobowych.

 

 

 

Wykorzystanie plików cookies

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości stron LEDUNO do Państwa preferencji, uwierzytelnienia Państwa w serwisie w celu udostępniena treści dostępnych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników oraz w celu tworzenia statystyk wykorzystania naszych usług.

Pliki cookies mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki. Jeżeli nie wyrażają zgody na wykorzystanie plików cookies wyłącz możliwość ich umieszczania w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

11.

 

Gwarancja i odpowiedzialność.

 

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

 

 12.

 

      Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Sklep  zapewni sprzedaż zgodnego towaru.

 Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili wydania i pokwitowania rzeczy przez pracownika firmy kurierskiej. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl